மலர்களை மிஞ்சிய காளான்கள்: இயற்கை எழில்

பொதுவாக நீங்கள் காளான்கள் பற்றி சிந்திக்கும்போது, சாம்பல் நிறத்தில் பழைய இறந்த மரப் பகுதிகளிலும் அசிங்கமான இடங்களிலும் வளர்ந்து காணப்படும். பொதுவாக இவற்றை நாம் கண்டு கொள்வதே இல்லை.
நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் காளான்கள், மலர்களை விடவும் அழகானவை. நீங்களே பாருங்கள். வீட்டுத் தோட்டத்தில் அழகுக்காக வளர்க்கலாமா ????
Nothing Else to Do...

0 Responses to “மலர்களை மிஞ்சிய காளான்கள்: இயற்கை எழில்”

தங்களின் கருத்துக்களுக்கு நன்றிகள் Farhan Facebook http://qaruppan.blogspot.com/

Post a Comment

My Blog List

,
All Rights Reserved .கருப்பன். |