அதிசய விலங்குகள்

 வழக்கத்திற்கு மாற்றமாக உயரத்திலும்  அளவிலும் நிறையிலும் பார்க்க பத்துமடங்கு அதிகமாக பிறந்த சில வித்தியாசமான விலங்குகளையே இப்போ இங்கே பர்ர்க்க போகிறோம். 
 1. Emperor Exmoor - the biggest deer of Great Britain - had been killed by hunters, poachers. His height was 2.74 meters long and weighed 136 kg.
 2. The world's biggest dog - English mastiff named Hercules. Girth of neck: 96 cm, weight - 127 kg.
 3. The tallest dog in the world-record holder - dog George. His height is 109 cm
 4. Belgian Heavy nicknamed Radar - the world's largest horse. His height is 1.83 meters from the hoof to the shoulder and weighs 1,088 kg.
 5. The world's largest cow, nicknamed Big Cow Chilli weighs over a ton, and its height is 1.83 cm
 6. The world's largest pig (dead, never got into Guinness Book of Records) was from China. Its length is 2.5 meters, waist circumference 2,23 m, and its fangs - 14,4 cm in length.
 7. The world's largest stingray was caught in Thailand, a resident of Hampshire. Skate weighed 349 kg. Ian Welch ran into him on his way to Thailand. 69-pound Ian pulled ashore 349-pound stingray, which nearly turned his boat.
 8. Fishermen in northern Thailand show a catfish, caught them on the Mekong River. The length of the fish about 2 m, weight - 293 kg.
 

9. The world's biggest cat - a hybrid of a lion and a tigress in Miami weighing 408 kg.
 10. The longest rabbit has been recognized by Emmy - 81,5 cm in length.
 11. The largest shark - the whale - had been caught off the coast of China. Its length is 10 meters, and weight - 8 tons.

12. The world's largest snake was caught in Indonesia, its length is 14.85 m, weight - 447 kg.

7 Responses to “அதிசய விலங்குகள்”

முனைவர்.இரா.குணசீலன் said...
October 31, 2010 at 1:09 PM

அருமை


FARHAN said...
October 31, 2010 at 2:15 PM

உங்கள் வருகைக்கு நன்றிகள் ..


Vishnu - விஷ்ணு said...
November 1, 2010 at 10:32 AM

நல்ல தொகுப்பு


ஜிஎஸ்ஆர் said...
November 1, 2010 at 11:38 AM

அபூர்வமாக ஆச்சரியாம இருக்கிறது


FARHAN said...
November 1, 2010 at 4:26 PM

விஷ்ணு /GRS உங்கள் உருகைக்கு நன்றிகள் தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை எதிர் பார்கின்றேன்
நன்றி


Mathi said...
November 15, 2010 at 1:27 PM

useful information


Anonymous said...
July 5, 2011 at 3:32 AM

நன்றாக இருக்கிறது. பாம்பைப் பார்த்தால்தான் ரொம்ப நடுக்கமும் அருவருப்பும். நல்ல தொகுப்பு. THAMEEM


தங்களின் கருத்துக்களுக்கு நன்றிகள் Farhan Facebook http://qaruppan.blogspot.com/

Post a Comment

My Blog List

,
All Rights Reserved .கருப்பன். |