போட்டோ சாப்(Photo Shop) சமையல்

சமையல் குறிப்புக்களை டீவில ,பார்த்திருப்பீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல  பார்த்திருபீங்க ,சமையல் குறிப்பு புத்தகத்தில பார்த்திருபீங்க ,ஏன் நேர்ல கூட பார்த்திருபீங்க ஆனா கணணி வல்லுனரின் கைவண்ணத்தில் உருவான பிஸ்கட் செய்வது பற்றிய வித்யாசமான் சமையல் குறிப்பை நீங்க பார்த்திருக்க மாட்டீங்க ....
2 Responses to “போட்டோ சாப்(Photo Shop) சமையல்”

Anonymous said...
December 17, 2010 at 12:32 PM

Hai sssssuuuuuupppppeeeeerrrrr, biscuts.


FARHAN said...
December 17, 2010 at 1:00 PM

aika senchi paaarunga tastum sooopara irukkum


தங்களின் கருத்துக்களுக்கு நன்றிகள் Farhan Facebook http://qaruppan.blogspot.com/

Post a Comment

My Blog List

,
All Rights Reserved .கருப்பன். |