மதங்களின் தோற்றமும் பரவலும் !

உலகில் தோன்றிய சில மதங்களின் தோற்றத்தினையும் அதன் பரவல்களையும் 5000ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்து இன்றுவரை எவ்வாறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று பின்வரும் படங்களில் மூலம் பார்க்கலாம்.
1 Responses to “மதங்களின் தோற்றமும் பரவலும் !”

nis said...
November 14, 2010 at 12:06 PM

நல்லா analysis செய்திருக்கிறீங்க


தங்களின் கருத்துக்களுக்கு நன்றிகள் Farhan Facebook http://qaruppan.blogspot.com/

Post a Comment

My Blog List

,
All Rights Reserved .கருப்பன். |